Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä.

Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Tapahtumien ja kulttuuripalveluiden digitaalisuus pohdituttaa myös kuntasektorilla. Digitaaliset palvelut nousevat esille esimerkiksi tuoreessa KulttuuriKuopio-ohjelmassa. Neljän kaupungin yhteisessä, digitaalisuutta edistävässä KUDOS-hankkeessa taas ollaan valmistelemassa kulttuuritoiminnan digitalisaation osaamiskeskuksen perustamista.

Kuopion kaupungin kansalaistoiminnan palveluiden kulttuurisuunnittelija Jonna Forsman ja digituottaja Terhi Rissanen kertovat, että osallistuminen Luova REAKTIO – hankkeen tapahtumiin herätti paljon ajatuksia sekä auttoi tunnistamaan ja sanoittamaan tarpeita.

– Saimme sparrauksessa lisää ymmärrystä digitaalisuudesta. Aiemmin emme välttämättä osanneet sanoittaa asioita oikein, eikä kaikkia tarpeita ollut tunnistettu. Saimme uudenlaista näkemystä palvelumuotoiluun, tuotteen ja asiakkaan kohtaamiseen. Kun samoihin aikoihin käynnisteltiin KUDOS-hanketta, saimme ammennettua siihen uudenlaista ajattelua ja näkemystä, olimmehan jo Luova REAKTION! kylvettämiä, Jonna Forsman kertoo.

Terhi Rissanen muistuttaa, että molempien hankkeiden keskeiset teemat ovat pitkälti samoja: ne edistävät luovien alojen digitalisaatiota ja esimerkiksi hybriditapahtumia.

– Asiat ovat samoja, mutta näkökulma hieman erilainen. Kuntapuolella keskiössä on aina asukas. Luova REAKTIO! auttoi tunnistamaan, kuinka suuressa maailmassa ja esimerkiksi yrityksissä digitaalisuutta jo käytetään. Meidän tehtävämme on sitten miettiä, kuinka tämä saadaan siirrettyä kuntien palveluihin. Esimerkiksi ikäihmiset ovat yksi keskeinen käyttäjäryhmä, joka tulee ottaa palveluiden suunnittelussa huomioon.

Toimijat saman pöydän ääreen

Yksi tärkeimmistä asioista onkin ollut, että hanke on koonnut saman pöydän ääreen tekijöitä eri organisaatioista.

-Tällaisia yhteisiä kehityspöytiä on loppujen lopuksi aika harvassa. Yhteistyössä aloitteen tekeminen on tärkeintä, varsinkin kun ollaan synnyttämässä aivan uusia alkuja. Savonia-ammattikorkeakoululla on ollut keskeinen rooli aloitteentekijänä ja se on jo itsessään tosi arvokasta, Forsman pohtii.

Digitalisaatioprosessit ovat pitkiä ja suunnitelmien saattaminen käytäntöön ottaa oman aikansa. Mutta paljon hyviä sisältöjä on jo Kuopiossa kehitetty. Seuraava vaihe on rahoituksen hankkiminen ja sisältöjen jalkauttaminen käytäntöön.

– Hankkeella on ollut myös iso rooli KUDOS-hankkeen alkuvaiheissa nimenomaan ajattelumallien kehittäjänä. Toivomme, että yhteistyötä jatketaan myös tulevaisuudessa. Yhteistyö ja verkostojen virittäminen eri suuntiin ovat aina tärkeitä asioita.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittaja:

Aino-Maria Savolainen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Luova REAKTIO! -hanke