Luova Savonia

Luova Savonia

Luova Savonia vie Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurialan (muotoilu, musiikki ja tanssi) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan monialaiseen ytimeen, joka on Savonian Monialainen TKI-vahvuusalaa. Sivustolta löydät kootusti meneillään olevat TKI-hankkeet, niiden palvelut ja yhteyshenkilöt.   

Savonia kulttuurin TKI-toiminta

Kulttuurialan tki-toiminta tarkoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, uusia ratkaisuja ja osaamista sekä kaupallistettavia tuotteita ja palveluita tulevaisuuskestävästi. Tavoitteenamme on edistää Pohjois-Savon luovan talouden elinkeinoa ja kansainvälisyyttä, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta sekä monialaista taidepedagogiikkaa ja jatkuvaa oppimista. Ennen kaikkea haluamme tuoda esiin luovien alojen vaikuttavuutta.

Kuvassa noppia, joissa kuvioita.

Meneillään olevia hankkeita


Luova REAKTIO!
Uutta arvoa luovat verkostot

ESR REACT 2021-2023
Digitaalisen liiketoimintaan, hybriditapahtumiin, luovien alojen verkottumiseen ja vaikuttavuusviestintä keskittyvä koulutushanke.

Future Divercities 2
Creative Europe 2022-2026
The new international project investigates the potential for using empty spaces in the cities. The French cultural house Friche la Belle de Mai leads the cooperation between the 13 cultural organisations from ten different countries.

Digital & Circular Fashion House
Tekstiili- ja muotialan
kiertotalouden, jatkuvan oppimisen
ja digitaalisen osaamisen
koulutushanke.
ESR 2020-2023

All in – International Inclusive Society in Arts
Inklusiivisen taidepedagogiikan koulutushanke, jossa kehitetään uutta, kansainvälistä täydennyskoulutusmallia.
ERASMUS+ 2020-2023

Luova Pohjois-Savo kehittämis- ja toimenpideohjelma

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa -ohjelma pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin
linjauksiin. Sen visio on, että luovat alat synnyttävät Pohjois-Savon alueen asukkaille ja toimialoille uutta arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa.


Pieni tyttö kuulokkeet päässä ja tabletti kädessä hurraa.

Tapahtumajärjestäjän uudet osaamiset

28.02.2023

Tapahtumajärjestäjän uudet osaamiset on neliosainen valmennus, jossa opit oman organisaation tapahtumien suunnitelmallista kehittämistä.

Ilmoittaudu
kahvikuppi

LUOVAT AAMUKAHVIT 2.2.2023 tallenne

02.02.2023

Tapahtumat ovat nykyään osa monen yrityksen toimintaa ja perinteisten seminaarien ja kulttuuritapahtumien lisäksi tapahtumilla luodaan verkostoj

Ilmoittaudu

Ajankohtaista hankkeessa

Hybriditapahtuma-opas julkaistu Savonian avoimet oppimateriaalit -sivustolla

02.03.2023

Luova REAKTIO! -hanke on tuottanut hybriditapahtuma-oppaan, joka julkaistiin viikolla 9 Savonian avoimet oppimateriaalit -sivustolla. Sivusto on

Lue lisää

Luovat aamukahvit 2.3.2023 tallenne

02.03.2023

Katso tallenne torstain 2.3.2023 klo 8:30 -9:55 aamukahveilta. Tallenne on jaettu kahteen osaan, rahoitusneuvonta ja hybriditapahtuma-opas + Hav

Lue lisää

Yritysvastuu muutoksessa

01.02.2023

Vastuullisuus yritystoiminnassa on ollut lakien noudattamista ja vapaaehtoista yhteiskuntavastuutoimintaa. On ollut selvää, että yritykset toimi

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit