Luova Savonia

Luova Savonia

Luova Savonia vie Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurialan (muotoilu, musiikki ja tanssi) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan monialaiseen ytimeen, joka on Savonian Monialainen TKI-vahvuusalaa. Sivustolta löydät kootusti meneillään olevat TKI-hankkeet, niiden palvelut ja yhteyshenkilöt.   

Savonia kulttuurin TKI-toiminta

Kulttuurialan tki-toiminta tarkoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, jonka tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, uusia ratkaisuja ja osaamista sekä kaupallistettavia tuotteita ja palveluita tulevaisuuskestävästi. Tavoitteenamme on edistää Pohjois-Savon luovan talouden elinkeinoa ja kansainvälisyyttä, kestävää kehitystä ja kiertotaloutta sekä monialaista taidepedagogiikkaa ja jatkuvaa oppimista. Ennen kaikkea haluamme tuoda esiin luovien alojen vaikuttavuutta.

Kuvassa noppia, joissa kuvioita.

Meneillään olevia hankkeita


Luova REAKTIO!
Uutta arvoa luovat verkostot

ESR REACT 2021-2023
Digitaalisen liiketoimintaan, hybriditapahtumiin, luovien alojen verkottumiseen ja vaikuttavuusviestintä keskittyvä koulutushanke.

Future Divercities 2
Creative Europe 2022-2026
The new international project investigates the potential for using empty spaces in the cities. The French cultural house Friche la Belle de Mai leads the cooperation between the 13 cultural organisations from ten different countries.

Digital & Circular Fashion House
Tekstiili- ja muotialan
kiertotalouden, jatkuvan oppimisen
ja digitaalisen osaamisen
koulutushanke.
ESR 2020-2023

All in – International Inclusive Society in Arts
Inklusiivisen taidepedagogiikan koulutushanke, jossa kehitetään uutta, kansainvälistä täydennyskoulutusmallia.
ERASMUS+ 2020-2023

Luova Pohjois-Savo kehittämis- ja toimenpideohjelma

Luova Pohjois-Savo – Luovien alojen kasvu ja yhteistoiminta Pohjois-Savossa -ohjelma pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin
linjauksiin. Sen visio on, että luovat alat synnyttävät Pohjois-Savon alueen asukkaille ja toimialoille uutta arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa.


Kuvituskuva, jossa teksti taitopaja: käytännön vinkkejä sosiaalisen median markkinointiin.

Luova REAKTIO! taitopaja - käytännön vinkkejä somemarkkinointiin

24.01.2023

Luova REAKTIO! taitopajassa sukelletaan sosiaalisen median markkinointityökalujen pariin. Käymme läpi, kuinka valita itselle tärkeimmät sosiaali

Ilmoittaudu
Pieni tyttö kuulokkeet päässä ja tabletti kädessä hurraa.

Tapahtumajärjestäjän uudet osaamiset

28.02.2023

Tapahtumajärjestäjän uudet osaamiset on neliosainen valmennus, jossa opit oman organisaation tapahtumien suunnitelmallista kehittämistä.

Ilmoittaudu
Kuvituskuva.

DIGIJAMIT Digital and Circular Fashion House

12.01.2023

Digijamit on yhteisöllinen tapahtuma, jossa tutkitaan ja kokeillaan konkreettisesti uusia teknologioita, teknologista murrosta ja sen mahdollisu

Ilmoittaudu
kahvikuppi

LUOVAT AAMUKAHVIT

02.02.2023

Tapahtumat ovat nykyään osa monen yrityksen toimintaa ja perinteisten seminaarien ja kulttuuritapahtumien lisäksi tapahtumilla luodaan verkostoj

Ilmoittaudu

Ajankohtaista hankkeessa

Ekosysteemiä tai ei, mutta yhteistyö vie aina uuden äärelle – Tampereelta kuultua!

26.01.2023

Globaalissa tai edes kansallisessa kilpailussa harva yritys pärjää enää yksin. Asiakas ostaa yhä useammin kokonaisuuden, johon tarvitaan koko ar

Lue lisää

Elämystaloutta ja tapahtumia – Tampereelta kuultua!

05.01.2023

Tampere tunnetaan tapahtumakaupunkina. Kukapa ei olisi käynyt tai ainakin harkinnut viikonloppureissua Tampereelle konserttiin, teatteriin, urhe

Lue lisää

Hybriditoteutuksella kohti monipuolisempia ja kestävämpiä tapahtumia

29.11.2022

Helsinkiläisen hybridi- ja virtuaalitapahtumajärjestäjä Unie Oy:n Jarno Wuorisalo valmensi kuluvana vuonna Pohjois-Savolaisia luovien alojen toi

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit