Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä.

Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Unien Jarno Wuorisalo peräänkuuluttaa tapahtumasuunnitteluun uudenlaisia tapahtumamuotoja ja ajattelua. Koronan myötä vuonna 2020 etä- ja hybriditapahtumien tuotannossa edettiin isoin harppauksin. Olojen normalisoiduttua kehitys on kuitenkin Suomessa pysähtynyt. Maailma on muuttunut lyhyessä ajassa paljon: tekoälyn vaikutukset realisoituvat hurjaa vauhtia ja myös yleisön asettamat odotukset tapahtumille ovat erilaiset kuin vielä pari vuotta sitten.

Wuorisalon yritys on ollut niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin virtuaalitapahtumien tuotannon edelläkävijä. Hän on siis näköalapaikalla seuraamassa, mitä alalla tapahtuu meillä ja maailmalla. Hän myös toimi kouluttajana pohjoissavolaisille luovan alan toimijoille Luova REAKTIO! -hankkeen järjestämissä virtuaalisen tapahtumatuotannon koulutuksissa.

Wuorisalo on tällä hetkellä huolissaan suomalaisesta hybriditapahtumatuotannosta:

– Vuonna 2020 Suomi oli virtuaalisten tapahtumien edelläkävijöitä, ja aktiivisesti pyrittiin keksimään uusia tapoja tehdä asioita. Kun live-kokoontumiset tulivat taas mahdollisiksi, siirryttiin takaisin niihin. Valittiin se helppo, tuttu ja turvallinen tie. Ruotsissa lähdettiin alalle takamatkalta, mutta jo nyt virtuaalitapahtumien tuotanto on siellä eri tasolla kuin täällä.

Mitä osallistuja saa irti tapahtumasta?

Wuorisalo muistuttaa, että vaikka virtuaalinen tapahtuma ei täysin korvaa livekohtaamisia, tarjoaa se toisaalta paikalliselle toimijalle mahdollisuuden saavuttaa moninkertaisen määrän ihmisiä. Virtuaalitapahtuma olisikin syytä nähdä mahdollisuutena tarjota uudenlaisia elämyksiä aiempaa laajemmalle yleisölle. Pelkkä etäosallistumisen mahdollisuus ei riitä, vaan on mietittävä, mitä ekstraa virtuaalisuus tarjoaa osallistujalle. Yksi hidaste kehityksessä on, että tapahtumatuottajat ovat usein eri ihmisiä kuin yrityksen tai organisaation johto, joka ei välttämättä täysin tiedosta tapahtumien merkitystä. Kun kehityspainetta ei ole riittävästi, se ei rohkaise tapahtumajärjestäjiä pilotointiin ja riskinottoon, vaan on turvallisempaa tehdä asiat samalla tavalla kuin ennenkin. Yksi keskeinen tekijä on myös raha: Suomessa on Wuorisalon mukaan Euroopan pienimmät tapahtumatuotannon ja -markkinoinnin budjetit, mikä luonnollisesti näkyy myös toteutuksissa.

Wuorisalo kannustaa tapahtumanjärjestäjiä miettimään tapahtumia ja erilaisia tapahtumamuotoja kokonaan uudella tavalla. Ensiksi on tärkeä keskittyä olennaiseen: miksi tapahtuma toteutetaan? Mikä on sen konkreettinen tavoite? Mitä lisäarvoa tapahtuma tuottaa yleisölle?

– Ihmiset arvostavat aikaansa enemmän kuin ennen. He eivät osallistu tapahtumaan, jos eivät koe saavansa siitä jotakin irti. Esiintyjillä täytyy olla vaadittava taito esiintyä verkossa, sekä selkeät raamit esitykselle. Ohjeistan aina tapahtumajärjestäjiä maksamaan esiintyjille ja näin sitomaan heidät tapahtuman tavoitteisiin ja sanomaan. On osallistujan aliarviointia antaa esiintyjälle vapaat kädet.

Luova REAKTIO! -hankkeen hybriditapahtumavalmennukset toteutettiin vuonna 2022. Lisäksi oppeja testattiin käytännössä HOPIN-tapahtuma-alustaa testaamalla. Tämänkaltaiselle koulutukselle on Wuorisalon mukaan jatkuvaa tarvetta, sillä jo nyt ala ja toimintaympäristö on muuttunut paljon vuodesta 2022. Koulutusta on myös tarpeen suunnata aiempaa enemmän konkreettiseen tekemiseen.

Ajattele isosti!

Mistä virtuaalitapahtuman suunnittelijan sitten kannattaa lähteä liikkeelle? Wuorisalo antaa kolme ohjetta, jotka ainakin kannattaa pitää mielessä:

  1. Mieti tarkkaan, mitä yleisö tarvitsee, että tapahtuma jää positiivisesti mieleen
  2. Älä tyydy liian pieneen ja kevyeen, vaan pohdi, miten tapahtumastasi jää muistijälki
  3. Panosta laatuun, älä käytä oikoteitä (budjettisi rajoissa)

Lisää ideoita ja inspiraatiota voi hakea Luova REAKTIO! -hankkeen julkaisemasta Hybriditapahtumaoppaasta, jonka sisällöt liittyvät Unien toteuttamien koulutusten oppisisältöihin. https://www.savonia.fi/app/uploads/2023/03/Hybriditapahtuma-opas_Luova_REAKTIO.pdf