Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä.

Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Kulttuurikeinu Osuuskunta on taiteen ja tuotannon ammattilaisten muodostama työosuuskunta, joka perustettiin vuonna 2018. Seuraavana vuonna päästiin aloittamaan työt, mutta sitten tuli korona ja löi taiteentekijät polvilleen. Samoihin aikoihin oli alkanut myös Luova REAKTIO! -hanke. Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Happonen kiittääkin hanketta osuuskuntalaisten pinnalla pitämisestä vaikeina aikoina.

– Olemme hankkeen järjestämissä koulutuksissa saaneet pohtia osuuskunnan ja oman luovan osaamisen kehittämistä. Erityisesti ryhmäkeskustelut ja henkilökohtaiset sparraukset ovat olleet antoisia. Ne ovat herätelleet meitä yrittäjämäiseen ajatteluun: miettimään konkreettisesti, miten saadaan leipää pöytään. Olemme myös havahtuneet ymmärtämään osuuskunnan merkityksen alueellisena toimijana: pystymme tarjoamaan alueemme luovien alojen tekijälle mahdollisuuden kokeilla siipiä työsuhteessa osuuskuntaan.

Happosen mukaan osuuskunta tunnetaan yritysmuotona edelleen paikoin huonosti, niin tekijöiden kuin viranomaistenkin taholta. Sitä ei aina välttämättä edes tarjota yrittäjyyttä pohtivalle vaihtoehdoksi.

– Perinteinen yrittäjyys ei kuitenkaan välttämättä sovi luovalle alalle, jossa työt voivat olla hyvinkin epäsäännöllisiä ja kausittaisia, varsinkin täällä maakunnissa. Myös ihmisten elämäntilanteet ovat erilaiset. Osuuskunta mahdollistaa työllistymisen silloinkin, kun toiminta itsessään ei vielä elätä tekijää kokonaan, mutta siipien kantavuutta haluaa kokeilla. Osuuskunta tuo tekemiseen myös yhteisöllisyyttä ja ristiinpölytystä. Kulttuurikeinussakin meitä on monen alan ammattilaisia, ja voimme yhteistyössä kehittää uusia innovaatioita, pitkän linjan muusikko ja luova monitoimimies muistuttaa.

Luova poppoo kartoittaa alueen freelancereiden tilannetta

Siihen, miten osuuskunnan yhteinen liiketoiminta käytännössä rakentuu, on saatu käytännön tietoa ja tukea hankkeen järjestämissä koulutuksissa. Tapaamisissa on syntynyt myös hyödyllisiä kontakteja, jotka ovat auttaneet eteenpäin.

– Luovat aamukahvit, koulutukset, sparraukset ja verkostoituminen ovat olleet kannaltamme hyvin hyödyllisiä. Koen, että Luova REAKTIO! on ollut kuin avoin syli, joka on toivottanut luovan alan tekijät tervetulleiksi tapahtumiin oppimaan uutta. Visiomme on olla vuonna 2025 merkittävä alueellinen kulttuurintuotantotalo – tai pikemminkin verkostomainen rypäs. Otammekin ilomielin uusia tekijöitä mukaan. Osuuskunta on hieno tapa toimia.

Uudenlainen ajattelu on synnyttänyt myös lisää hanketoimintaa. Kulttuurikeinu sai loppuvuodeksi 2023 Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen Luova Poppoo -selvityshankkeelle, jossa kartoitetaan Pohjois-Savon luovan alan freelancereiden tilannetta ja tarpeita: sitä, mitä tekijöille kuuluu koronan jälkeen ja minkälaista tukea ja palveluita mahdollisesti kaivataan. Hanke myös kiertää syksyn aikana ympäri maakuntaa tapaamassa paitsi freelancereita myös potentiaalisia palveluiden käyttäjiä.

– Koostamme kerättyjen tietojen pohjalta raportin alan pullonkauloista ja kipukohdista ja viemme tiedon eteenpäin hallintotasolle, jotta tarpeisiin osattaisiin vastata paremmin ja luovat alat työllistäisivät jatkossa enemmän tekijöitä.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittaja:

Aino-Maria Savolainen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Luova REAKTIO! -hanke