Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä. Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Taiteilijalle taiteen tekeminen on usein elämäntehtävä, mielen rakenne ja orientaatio elämään. Näin kuvailee nykytaiteilija, taidemaalari Ulla Remes taiteen tekemisen lähtökohtia. Samaan hengenvetoon hän lisää, että ympäröivä yhteiskunta ohjaa taiteilijan työskentelyä kohti yrittäjyyttä, joka ei välttämättä ole taiteilijalle ollenkaan luontevaa.

– Luovalla alalla keskeinen haaste on, miten taiteilijan sielulle saadaan yrittäjyyden raamit. Taiteilija haluaa aina luoda uutta, mutta yrittäjän pitää pysyä tiettyjen raamien sisällä, että asiakas osaa tilata tuotteita ja taiteilija saa siitä asianmukaisen korvauksen, hän pohtii.

Luova REAKTIO! -hanke on tuonut apua tähän jännitteiseen ja ristiriitaiseen kontrastiin.

– Minulla on vahva orientaatio ihmistyöhön. Olen tekemisissäni idearikas ja rönsyileväkin ja innovoin asiakkaan kanssa luontaisesti ja vaistonvaraisesti uutta. Tuotteistuksessa haastavaa on ideoiden rajaaminen ja karsiminen. Myynti, markkinointi, kannattavuuslaskelmat ynnä muut ovat itselleni ja monelle muulle taiteilijalle niitä asioita, jotka ovat vaikeita.

Remes kokee, että hankkeen tapahtumat ja koulutukset ovat olleet monipuolisia ja tasokkaita. Niissä on toistunut johdonmukaisesti yrittäjyyden näkökulma.

– Pikkuhiljaa asiat iskostuvat mieleen myös ei-yrittäjäluonteelle. Olen myös koulutusten aikana kehittänyt uusia ja jo olemassa olevia tuotteita eteenpäin.

Taiteellinen omaleimaisuus voi olla myös liiketoimintaetu

Ulla Remes muistuttaakin, että taiteilijuus ja liiketoiminta eivät välttämättä ole keskenään ristiriidassa. Esimerkiksi hänen Liveart-konseptinsa on syntynyt sekä taiteesta että tarpeesta ja on myös liiketaloudellisesti hyvä ja selkeä tuote. Hän on konseptoinut live artinsa Tuntumaalaus-työskentelyksi, jossa hän maalaa näkyviin tilaisuuden tunneilmastoa.

– Kun olet selkeästi omaleimainen, kilpailuakin on vähemmän. Taiteilijan innovaatio voi siis olla kannattava myös liiketoiminnan kannalta ja juuri siihen olen saanut hankkeesta käytännön työkaluja. Käsitys siitä, mitä oma työ maksaa, on kehittynyt. Olen kasvanut siihen, että kaikki pitää antaa ilmaiseksi, mutta nykyään pystyn jo kirjoittamaan laskun ilman huonoa omatuntoa! On myös hyvä, että hankkeen tapahtumissa on tunnistettu luovan alan erityispiirteet. Esimerkiksi liiketoiminta on usein niin henkilöön sidottua, että sen monistaminen voi olla hankalaa.

Jos koulutuksista on saanut yrittäjän työkalupakkiin käytännön työvälineitä, on se tarjonnut myös mahdollisuuden sisäiseen pohdintaan ja kehitykseen. Muutosvalmennuksessa on voinut pysähtyä miettimään omaa tekemistä ja se on toiminut voimaantumisen lähteenä.

– Koulutusten myötä identiteettini työyhteisövalmentajana on vahvistunut ja tunnistan omia vahvuuksiani siinä aiempaa paremmin.

Ajat ovat luovan alan yrittäjille monin tavoin haastavat, mutta Ulla Remes kokee, että juuri nyt luovilla aloilla on myös paljon mahdollisuuksia.

– Elämme yhteiskunnallisen murroksen aikaa ja juuri tällaisissa murroskohdissa tarvitaan sellaisia sillanrakentajia ja hoksauttajia kuin mitä taiteilijat ovat. Nyt ei ole oikea aika luovuttaa.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittaja:

Aino-Maria Savolainen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Luova REAKTIO! -hanke