Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä. Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Luovilla aloilla on sellaisia rahoitusmahdollisuuksia, joita muilla aloilla ei ole. Luovan alan osaajan on esimerkiksi mahdollista saada rahoitusta oman toiminnan kehittämiseen, mutta hakeminen ei välttämättä ole yksinkertainen prosessi. Rahoitusinstrumentit ovat keskenään erilaisia ja niiden myöntämisen edellytykset muuttuvat vuosittain, mikä edellyttää jatkuvaa seurantaa. Rahoitusten hakeminen ja saaminen vaatiikin perehtyneisyyttä, varsinkin, kun hakijamäärät ovat viime vuosina kasvaneet ja kilpailu apurahoista ja avustuksista kiristynyt.

– Rahoituksen hakeminen on prosessi: pitkäjänteistä, strategista ja suunnitelmallista tekemistä. Kannattaa miettiä, mihin kohtaan kehitysprosessia rahoitusta hakee, eikä lannistua kielteisestä päätöksestä. Hakemuksen tekeminen uudestaan ja uudestaan kannattaa, sillä hakemusten kirjoittamisessa kehittyy niitä tekemällä. Samalla oma idea jalostuu ja fokusoituu, Iita Sallinen ja Sonja Lehtomäki Hathuntersilta kannustavat.

He ovat ohjanneet luovan alan tekijöitä hakemuskiemuroissa Luova REAKTIO! -hankkeen järjestämissä rahoitussparrauksissa.

– Olemme iloisia siitä, miten hyvin sparraukset on löydetty ja niille on ollut selkeää tarvetta. Monet ovat tulleet hakemaan sparrauksista paitsi tietoa myös vertaistukea ja näkökulmaa, miten hakemusta kannattaa lähteä tekemään, miten sitä voisi vahvistaa ja millaiseen hakemukseen ylipäänsä kannattaa käyttää aikaa.  Sparrauksissamme on ollut myös toimijoita, jotka eivät ole aiemmin tienneet, että heillä on mahdollisuus hakea rahoituksia.

Osaava ohjaus on siis ollut tarpeen. Sparrattavat ovatkin lähettäneet hakemuksia ja hakemuksiin on tullut myös myönteisiä rahoituspäätöksiä.

– Kynnys apurahojen hakemiseen madaltuu, kun käytännön apua on saatavilla.

Muotoilun keinot näkyviksi

Hathunters on perustettu vuonna 2020, mutta sekä Sonjalla että Iitalla on luovan alan yrittäjätaustaa myös sitä ennen. Hathunters on muotoilutoimisto, joka auttaa yrityksiä kehittymään muotoilun ja yhteistyön avulla.

– Ajatuksemme välittäjäagenttitoiminnasta on muotoutunut matkan varrella. Lähdemme tekemään yhteistyötä asiakasyrityksen kanssa ja kartoittamaan yrityksen tilannetta ja mahdollisia tarpeita. Taustallamme on erilaisista osaajista koostuva muotoilijaverkosto, jonka kanssa teemme tarvittaessa yhteistyötä.

Muotoilun keinot sopivat hyvin yritysten kehittämiseen. Lehtomäen ja Sallisen mukaan muotoiluyrityksiä ja niiden osaamista ei kuitenkaan vielä kaikilla aloilla tunneta. Kun ratkaisuja ei osata lähteä etsimään muotoilun suunnalta, käännytään kehittämistarpeissa helposti perinteisten konsulttiyritysten puoleen. Sonja ja Iita näkevät, että muotoilualalla kehitettävää löytyy myös palveluntarjonnasta.

– Omien palvelujen myyminen saattaa tuntua monesta epämukavalta, myynnissä pitää sietää kyseenalaistamista ja epäonnistumisiakin. Muotoilun haasteena on sekin, että ratkaisut syntyvät palvelun tarpeen kartoituksen jälkeen, eikä heti alussa ole välttämättä selkeää tuotetta, jota myydä. Vaikka lopputulos ei olisikaan selkeä, itse muotoilun prosessin pitäisi kuitenkin olla selvä ja sitä kannattaa käyttää myynnin lähtökohtana, samoin kuin hyödyntää hyviä onnistuneita esimerkkejä. Myös tulosten mittarointi on tärkeää, että asiakas pystyy tunnistamaan onnistumiset.

Hathunters on hyödyntänyt itsekin Luova REAKTIO! -hankkeen valmennusten ja koulutusten antia.

– Luova REAKTIO! -hankkeen ja Toimisto2030:n yhteistyössä tuottama, pienyrittäjille suunnattu vastuullisuusopas ja siihen liittyvä työpaja on tärkeä juttu ja mahdollistaa vastuullisuustyön käynnistämisen pienyrittäjille. Luova REAKTIO! on tarjonnut myös meille mahdollisuuden näyttää omaa osaamistamme ja kasvattaa verkostoja. Yhteistyö hankkeen kanssa onkin ollut antoisaa. Olemme käyneet puolin ja toisin hyvää keskustelua siitä, millaisia tarpeita kentällä on ja hankkeen resursseja onkin ohjattu näihin tarpeisiin.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittaja: Aino-Maria Savolainen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Luova REAKTIO! -hanke