Luovan talouden kasvu ja toimijoiden yhteistyö ovat keskeisiä maakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn tekijöitä. Tässä juttusarjassa Luova REAKTIO! -hankkeen tapahtumiin osallistuneet toimijat kertovat kokemuksistaan ja siitä, miltä luovien alojen tilanne näyttää tällä hetkellä.

Tiina Naumanen on monitoimiosaaja, joka työskentelee niin viestinnän kouluttajana kuin näyttelijänä, ohjaajana, juontajana ja tuottajanakin.

– Koulutan viestinnän eri osa-alueita kuten vuorovaikutusosaamista ja esiintymistaitoja. Aikani jakaantuu aika tasaisesti puolet kouluttamiseen ja puolet taiteeseen. Monipuolisuus sopii minulle, en haluaisi keskittyä vain yhteen asiaan, vaan rönsyäminen on minulle luontaista. Toisaalta kaikki työni kuitenkin liittyvät tavalla tai toisella viestintään, joten punainen lanka säilyy.

Hän kertoo, että yrittäjyys vaatii fokusoitumista ja huolellista vuosisuunnittelua.

– Kouluttaminen ja taide ovat luonteeltaan erilaisia. Koulutukset ovat yleensä kestoltaan lyhyempiä, sen sijaan taideproggikset ovat pitempiä prosesseja. Kokemuksen myötä olen oppinut suunnittelemaan, kuinka monta pitempää projektia samalle vuodelle kannattaa aikatauluttaa.

Luova REAKTIO! -hankkeeseen Tiina Naumanen osallistui sekä kouluttajana että luovan alan yrittäjänä.

– Hanke oli minusta hyvin ajassa kiinni. Tässä on jo sisäistänyt sen, ettei paluuta vanhaan normaaliin ole. Siihen jokaisen yrityksen on sopeuduttava. Olen itse kokenut ja myös muilta kuullut, että hanke on vastannut hyvin muuttuvan maailman tarpeisiin. Itse osallistuin esimerkiksi rahoitusinfoihin ja siellä syntyi ihan tekemistä vaille valmis ideakin.

Hissipuhe kuntoon

Viestintäkouluttajana Tiina näkee, että monille luovan alan osaajille oman osaamisen sanoittaminen on hankalaa. Hankkeen järjestämässä koulutuksessa hän ohjasi yrittäjiä hissipuheen laatimisessa.

– Taiteen tekeminen on usein hyvin henkilökohtainen asia, intohimotyö itselle. Jos sen osaa sanoittaa niin, että kuka tahansa innostuu, on todella paljon helpompi tehdä myyntiä ja hakea rahoituksia.

Hissipuhetta lähdettiin rakentamaan astumalla henkisen kynnyksen yli ja käymällä läpi perusasiat: millainen on hyvän hissipuheen rakenne, missä ajassa itse asia: eli mitä tarjoat, mikä on hyöty tai ratkaisu potentiaaliselle asiakkaalle sekä mahdollinen referenssi, pitää saada kerrotuksi.

– Ohjaus otettiin tosi kivasti ja kiitollisena vastaan. Itsekin luovan alan yrittäjänä ymmärrän hyvin haasteen ja tiivistämisen vaikeuden Tiina muistelee.

Omakohtaisesta kokemuksesta on hyötyä.

– Ajattelen asian niin, että avaan suuni ja alan jutella ihmisten kanssa. Ei tarvitse ajatella tekevänsä nimenomaan myyntiä. Samaten verkostoituminen on sitä, että kohdataan toisia ihmisiä. Ennakkoluulottomuus eri alojen välillä kannattaa. Varsinkin pienyrittäjälle, jolla ei ole käytettävissä markkinoinnin ammattilaisia tai isoa markkinointibudjettia, verkostot ovat tärkeitä.

Tiina Naumanen toimii varapuheenjohtajana Makugassissa eli matkailun, kulttuurin ja gastronomian sillanrakentajat ry:ssä. Yhdistyksen tarkoitus on luoda yhteistyötä kulttuuri-, matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan välille.

– Näen toiminnassa paljon potentiaalia: koolla on idearikkaita, kovia asiantuntijoita eri aloilta. Toimialojen välinen yhteistyö on hedelmällistä ja kannatan ennakkoluulottomuutta niihin tutustumisessa. Kaikkien alojen toiminnan tuntemuksesta on hyötyä.

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot -hanke on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella elokuusta 2021 alkaen, ja se jatkuu 2023 vuoden marraskuun loppuun. REACT-rahoituksella tuetaan nimenomaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Kirjoittaja:

Aino-Maria Savolainen, projektiasiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, Luova REAKTIO! -hanke