Kuvassa Luova REAKTIO -logo, Savonias-ammattikorkeakoulun logo, EU logo ja Vipuvoimaan EU:lta logo.
Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella 2021-2023

Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot

Luova REAKTIO- hankkeessa kehitetään digitalisuuden yhdistämistä tapahtumatuotantoihin sekä yritysten ja yhteisöjen digitaalista palvelutoimintaa valmennusten, yhteiskehittämisen ja toisilta oppimisen avulla.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-rahoituksella 2.8.2021-31.5.2023, jolla tuetaan Covid-19 pandemiasta eniten kärsineiden toimialojen yritysten muutoskyvykkyyttä.

Mitä etsit sivustolta?

Infograafi Osaamisen lisääminen: digitaalinen liiketoiminta, palveluiden löydettävyys, digitaalinen tapahtuma-ala, toisilta oppiminen, yhteiskehittäminen ja verkottuminen

Hankkeen toiminta

Luova REAKTIO- hankkeen valmennuksissa käydään läpi tapahtumien digitalisointia ja hybriditapahtumien järjestämistä sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia osallisuuden ja kokemuksellisuuden lisäämiseksi ja luomme näihin liittyvää tuotannollista ja teknistä osaamista. 

Hanke tarjoaa myös liiketoimintaosaamista, jossa kuljemme osaamisen sanoittamisesta ja tuotteistamisesta aina myyntiin ja markkinointiin saakka.

Verkostoituminen ja vaikuttavuuden lisääminen ovat tärkeä osa toimintaa. Osallistujien näkyvyyttä ja verkottumista lisätään viestinnän avulla. Lisäksi käydään tutustumassa valtakunnallisiin, onnistuneisiin esimerkkeihin luovien alojen digitalisaatiosta.

Valmennukset

Hankkeen koulutukset alkoivat helmikuussa 2022 ryhmävalmennuksina ja verkkokoulutuksina ensisijaisesti luovien alojen ammattilaisille ja sekä tapahtumien parissa työskenteleville. Jatkossa järjestetään yhteiskehittämisen työpajoja, kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä valmennuksia ja sparrausta tulevaisuusosaamiseen.

Valmennusten osa-alueet ovat digitalinen liiketoiminta, tapahtumien digitalisuus, hybriditapahtumat ja vaikuttavuusviestintä. Valmennukset ovat avoinna hankkeeseen osallistuville toimijoille. Tutustu valmennuskalenteriin ja tule mukaan hankkeen toimintaan!


Tietosuojaseloste

Linkki tietosuojaselosteeseen: Luova REAKTIO! -hankkeen tietosuojaseloste


Kuvassa hankehenkilöstö istumassa sohvalla.

Luova REAKTIO! yhteystiedot:

Raisa Leinonen – Projektipäällikkö
raisa.leinonen@savonia.fi
+358 447855833

Terhi Rissanen – Viestintäasiantuntija
terhi.rissanen@savonia.fi
+358 447855835

Kaija Villman – TKI-asiantuntija
kaija.villman@savonia.fi
+358 447856840

Kalle Sievänen – TKI-asiantuntija
kalle.sievanen@savonia.fi
+358 447856853

Anni Kesänen – Liiketalouden opettaja
anni.kesanen@savonia.fi
+358 447856939


Ajankohtaista hankkeessa

Ekosysteemiä tai ei, mutta yhteistyö vie aina uuden äärelle – Tampereelta kuultua!

26.01.2023

Globaalissa tai edes kansallisessa kilpailussa harva yritys pärjää enää yksin. Asiakas ostaa yhä useammin kokonaisuuden, johon tarvitaan koko ar

Lue lisää

Elämystaloutta ja tapahtumia – Tampereelta kuultua!

05.01.2023

Tampere tunnetaan tapahtumakaupunkina. Kukapa ei olisi käynyt tai ainakin harkinnut viikonloppureissua Tampereelle konserttiin, teatteriin, urhe

Lue lisää

Hybriditoteutuksella kohti monipuolisempia ja kestävämpiä tapahtumia

29.11.2022

Helsinkiläisen hybridi- ja virtuaalitapahtumajärjestäjä Unie Oy:n Jarno Wuorisalo valmensi kuluvana vuonna Pohjois-Savolaisia luovien alojen toi

Lue lisää
Lue kaikki artikkelit